Presentació


L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) Ès un centre mixt d'investigació entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), l'objectiu del qual és la investigació cientificotècnica d'alta qualitat en el àrea de Recursos Naturals, fent especial èmfasi en la investigació interdisciplinar en l'àrea mediterrània.

L'objectiu general Ès contribuir a l'avanç del coneixement en àrees crítiques i estratègiques, així com a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans europeus i, en particular, dels de les Illes Balears. Estudiem per a identificar i aclarir les causes, mecanismes i impactes antropogènics i de Canvi Global que amenacen als ambients marins, costaners i insulares, alhora que afavorim coneixement actiu, integrat i adaptable en suport de la prevenció i mitigació d'aquests impactes.

Des de la seva creació en 1985, l'institut ha passat per una sèrie de reestructuracions i canvis que el duen de sa denominació inicial, Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears, a l'actual, presa en 1995. En aquesta època, l'IMEDEA estava organitzat en dos departaments, el de Recursos Naturals i el de Física Interdisciplinar.

En 2006, basant-se en les recomanacions del Panell Avaluador del Pla d'Actuació 2006-2009 del IMEDEA, el CSIC i la UIB acorden la segregació del Departament de Física Interdisciplinar, que es constituex en Institut de Física Interdisciplinària i Sistemas Complexos (IFISC) . La reestructuració culmina al juny de 2008 amb el nou Conveni Específic entre el CSIC i la UIB pel qual l'IMEDEA es reestructura en quatre departaments ( Biodiversitat i Conservació , Ecologia i Recursos Marins , Investigació del Canvi Global , i Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat ), als quals s'afegia l'àrea de Serveis Generals, pendent d'estructuració.

Durant aquest anys, l'activitat dels nostres investigadors ha donat lloc a la creació de Albatros Marine Technologies , una empresa tipus "spin-off" centrada en el desenvolupament d'instrumentació per a la recerca marina. Així mateix, investigadors de l'IMEDEA al Laboratori Internacional en Canvi Global i a la Instal·lació Científico-Tècnica Singular SOCIB.
Presentació
Història i dades clau
Organigrama
Relacions Insititucionals
Pla d'actuació
Còm arribar
Instal·lacions i recursos